دانشگاه فرهنگیان

مدیریت امور پردیس های استان کرمان

خانم جهانگیری مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری استانداری کرمان:
در آموزش معلمین باید از روش های نوین و به روز دنیا استفاده شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان کرمان، در پانزدهمین روز از اردیبهشت ماه، خانم جهانگیری مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری استانداری به همراه معاونین آموزشی و پژوهشی آن مدیریت با حضور در دفتر دکتر توان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان با ایشان دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار دکتر توان ضمن خوش آمدگویی و معرفی دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: آموزش و پرورش استان کرمان تا سال 1400 نیاز به جذب 12000 معلم دارد که در حال حاضر در دانشگاه فرهنگیان کرمان 3000 دانشجومعلم در سه سایت مشغول به تحصیل می باشند.

رئیس دانشگاه فرهنگیان استان در ادامه گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به دانشگاه فرهنگیان از جمله اینکه "جذب نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش از طریق این دانشگاه انجام شود" و همچنین استقبال داوطلبان کنکور از جمله رشته های انسانی در ورود به دانشگاه فرهنگیان، اقداماتی در جهت کیفیت بخشی در زمینه های آموزشی، پژوهشی، رفاهی و... در این دانشگاه انجام شده که از آن جمله می توان به بحث صلاحیت تدریس اساتید اشاره داشت.

در ادامه خانم جهانگیری ضمن تبریک هفته معلم، اظهار داشت: رسالت بزرگی بر عهده دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم که همان انسان سازی می باشد.

مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه آینده نگری استانداری در ادامه گفت: در آموزش معلمین و دانشجومعلمان باید از روش های نوین و به روز دنیا استفاده شود ودر همین راستا آماده همکاری با دانشگاه فرهنگیان استان به ویژه در زمینه اجرای دوره های تربیت مدرس، فنون تدریس، تکنولوژی آموزشی و... همچنین استفاده از ظرفیت مدرسین دانشگاه فرهنگیان می باشیم.


| شناسه مطلب: 139044

تعداد بازدید: 59 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران