دانشگاه فرهنگیان

مدیریت امور پردیس های استان کرمان

به مناسبت هفته سراهای دانشجویی از خوابگاه های دانشجویی نمونه در دانشگاه فرهنگیان کرمان تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان کرمان، طی مراسمی با حضور دکتر توان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان، رؤسای پردیس های برادران و خواهران، سرپرستان و نمایندگان سراهای دانشجویی ازخوابگاه های نمونه تجلیل شد.

در این مراسم و پس از تلاوت آیات کلام ا... مجید و نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی، رؤسای پردیس های برادران و خواهران گزارشی از برنامه های هفته سراهای دانشجویی در پردیس خود را ارائه نمودند.

سپس دکتر توان رئیس دانشگاه فرهنگیان استان با اشاره به خاطراتی از دوران دانشجویی خود، حضور در سراهای دانشجویی را یک تجربه زیستی برشمرد که توأم با خاطرات و تجربه های فراوانی می باشد.

در ادامه تعدادی از دانشجویان به ارائه خاطرات خود از زندگی در سراهای دانشجویی پرداختند.

سپس با اهداء جوایز و لوح تقدیر از خوابگاه های دانشجویی نمونه تقدیر به عمل آمد.


| شناسه مطلب: 138605

تعداد بازدید: 48 | آخرین بازدید:
نظرات کاربران